Aktualności

Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego informuje, że rozpoczęto przygotowania oraz realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

  3 zadania związane z budową płaszczyzn postojowych samolotu transportu strategicznego na 3 lotniskach wojskowych;
  5 zadań związanych z budową/przebudową płaszczyzn uzbrajania/rozbrajania na 4 lotniskach wojskowych;
  1 zadanie związane z budową płaszczyzny postojowej dla 6 samolotów wojskowych;
  1 zadanie związane z wybudowaniem płaszczyzny dla tankowca;
  1 zadanie związane z remontem dróg na lotnisku wojskowym;
  1 zadanie związane z dobudową poboczy drogi startowej lotniska wojskowego;
  6 zadań związanych z budową/rozbudową magazynów amunicji na 6 lotniskach wojskowych;
  1 zadanie związane z budową terminalu CARGO na lotnisku wojskowym;
  1 zadanie związane z budową hangaru dla tankowca na lotnisku wojskowym;
  1 zadanie związane z budową hangaru dla 6 samolotów wojskowych z infrastrukturą obsługową;
  1 zadanie związane z przebudową magazynu wielofunkcyjnego na lotnisku wojskowym;
  4 zadania związane z budową infrastruktury na potrzeby ratownictwa lotniskowego na 4 lotniskach wojskowych;
  4 zadania związane z przygotowaniem systemu teleinformatycznego na 4 lotniskach wojskowych;
  2 zadania związane z rozbudową infrastruktury paliwowej na 1 lotnisku wojskowym i 1 wojskowym składzie paliw.

Wdrożenie obejmuje wyłonienie podmiotów odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentacji, kompleksowy nadzór inwestorski (KNI) i realizację robót. Zgodnie z zasadami programu NSIP na zakontraktowanie usług związanych z projektowaniem oraz nadzorem inwestorskim Kraj Gospodarz może przewidzieć nie więcej niż 8 do 12% kosztów zadania inwestycyjnego. Udział w programie NSIP wiąże się w większości przypadków z koniecznością dochowania wymogu posiadania świadectw bezpieczeństwa przemysłowego oraz zdolności do przetwarzania informacji niejawnych NATO na poziomie od NATO RESTRICTED do NATO SECRET włącznie. Warunki udziału w postepowaniach są ustalane indywidualnie dla każdej inwestycji, na różnych etapach jej realizacji. Powyższe zamierzenia zgodnie z zasadami programu NSIP mogą ulec zmianie co do zakresu rzeczowego, czasu wdrożenia do realizacji lub rezygnacji z realizacji w całości lub części. Ponadto w zależności od decyzji KI NATO możliwe jest doprogramowanie większej liczby zadań inwestycyjnych w zależności od potrzeb.

UWAGA: Niniejsza informacja nie ma charakteru wstępnego ogłoszenia informacyjnego i nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń innych podmiotów wobec ZIOTP.

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych